dinsdag 7 augustus 2012

Eigen risico zorgverzekering

Net als in 2012 gaan we ook in 2013 meer betalen voor de zorgverzekering. Dit bedrag zal in de jaren daarna alleen maar oplopen. Ook het eigen risico is voor 2013 gestegen naar een recordhoogte van 350 euro.

 Eigen risico

Elke zorgverzekering heeft een verplicht ingebouwd eigen risico. Dit is een door de overheid vastgesteld bedrag. Dit bedrag houdt in dat de verzekerde het eerste gedeelte van de vereiste zorg voor eigen rekening neemt. Voor het eigen risico 2013 zal dit bedrag van 220 naar 350 euro per jaar oplopen. Een forse verhoging van 130 euro. Aan het eind van ieder jaar wordt het eigen risico verrekend met de verzekerde. Eventueel kan dit bedrag verspreid over 1 jaar betaalt worden.

Gelukkig worden bepaalde medicijnen volledig vergoed, het eigen risico is dan niet van toepassing. Dat is maar goed ook. Let wel op dat in geval een eerste hulp ook een bijdrage wordt verwacht voor de ziekenhuisopname, dit is 7,50 euro per dag.

Verder valt de volgende zorg voor 2013 niet onder het eigen risico:

  • Tandartskosten tot 22 jaar
  • De huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Griepprik voor risicogroepen
  • Zorg die valt binnen de aanvullende verzekeringen